ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن -05138848014-16\-05138847971-4 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،بولوار فکوري حد فاصل هاشميه و هنرستان-نبش فکوري 34 پلاک 314 مراجعه نمایید.